چرا کودکان چاق می‌شوند؟ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۰
ریشه دلخوری مردم از تصمیم دولت ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۵
چند سوال بنزینی از رییس‌جمهور ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۴
چرا اینجوری شد؟ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۳
حقی‌که خوب ادا نشد! ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۰