بنزین گران نمی شود ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۵
روز بدون فوتی کرونا در اهواز ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۵
ترافیک در جاده کندوان و هراز ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۹