واکنش ترامپ به بستری شدن جانسون ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۲