خواب زمستانی برجام شروع شده ۱۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۸
گروه‌های حساس مراقب باشند ۱۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۳
صدرنشینی پارس ادامه دارد ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶
سکه ۵۰ هزار تومان کاهش یافت ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۰