برنامه نیروهای مسلح برای مقابله با کرونا| غربالگری جامعه در کمترین زمان/ کمک مردم و نیروی انتظامی برای قطع زنجیره ویروس
    برنامه نیروهای مسلح برای مقابله با کرونا| غربالگری جامعه در کمترین زمان/ کمک مردم و نیروی انتظامی برای قطع زنجیره ویروس

اخبار معاصر:  سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح درباره اقدامات قرارگاه مقابله با کرونای ستادکل نیروهای مسلح گفت: در پی فرمان فرمانده‌کل قوا به سرلشکر باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح بلافاصله در روز جمعه جلسه این قرارگاه با عنوان قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا(ع) با حضور فرماندهان سازمان نیروهای مسلح و معاونین ستادکل برگزار شد و تصمیمات مهمی گرفته شد.

وی افزود: وزارت بهداشت و درمان تحت عنوان رئیس ستاد مبارزه با کرونا درخواست‌هایی را از ستادکل داشتند. یکی از مسائل کمک به غربالگری جامعه توسط درمانگاه‌های ثابت و سیاری است که نیروهای مسلح راه‌اندازی می‌کنند که از دیروز این امر در دستور کار قرار گرفته و شروع شده و قرار شد این غربالگری در یک مدت کوتاه انجام شود.

سردار شکارچی ادامه داد: موضوع دیگر افزایش تخت‌های بیمارستانی است که امروز بخش زیادی از تخت‌های بیمارستانی نیروهای مسلح در اختیار بیماران و وزارت بهداشت است و قرار شد این تخت‌ها به دو برابر افزایش پیدا بکند و10 هزار تخت استراحتگاهی هم اضافه شود. کمک‌های آمادی و لجستیکی در تولید ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده نیز درخواست دیگر وزارت بهداشت بود که تمام سازمان‌های نیروهای مسلح و به‌خصوص وزارت دفاع مأموریت پیدا کرد تا بخش زیادی از این نیازها را تأمین بکند. در حوزه کارهای علمی و تحقیقاتی نیز دستوراتی صادر شد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح عنوان کرد: در حوزه تأمین نیروی انسانی متخصص و خدماتی برای کمک به وزارت بهداشت و درمان نیز قرار شد نیروهای مسلح از ظرفیت خودشان و بسیج به وزارت بهداشت کمک کنند.

وی تصریح کرد: تصمیمی هم در حوزه قطع زنجیره انتقال کرونا گرفته شد که قرار شد نیروهای مسلح برابر تصمیماتی که ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت کشور می‌گیرند در این حوزه از توان نیروی انتظامی استفاده کند تا مشارکت عمومی را افزایش دهند و اقناع‌سازی افکار عمومی را افزایش دهد و خود مردم ان‌شاءالله تلاش بکنند که این زنجیره انتقال ویروس را قطع کنند. رسانه‌های بیگانه در این حوزه در حال تحریک مردم و القای نکات مغایر این تصمیم ستادکل نیروهای مسلح هستند. البته مردم ما نباید به فضاسازی شبکه‌های بیگانه توجه داشته باشند و تمام تلاش نیروهای مسلح خدمت به مردم است تا این مشکل را دفع کنند.