احساساتی که کبودی چهره یک خانم دکتر برانگیخت

اخبار معاصر: عکسی از دکتر نیلوفر نیسی یکی از کادر پزشکی که در این مدت بی وقفه در بیمارستان‌ها با کرونا می‌جنگند، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته و احساسات کاربران را برانگیخته است.

احساساتی که کبودی چهره یک خانم دکتر برانگیخت

کرونا مانند جنگ، مانند سیل و مانند زلزله، با همه تلخی‌هایش می‌گذرد! ولی ایران؛ دکتر نیلوفر نیسی ویروس‌شناس و همکارانش را که در آلوده‌ترین جای ممکن یعنی آزمایشگاه تشخیص ویروس کرونا در اهواز، هر روز ساعت‌ها کار می‌کنند و این را می‌توان از کبودی چهره‌اش فهمید، فراموش نمی‌کنند.

احساساتی که کبودی چهره یک خانم دکتر برانگیخت

گفتنی است، دکتر نیلوفر نیسی، متخصص ویروس شناسی و عضو هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز می باشد و هم اکنون خود و همکارانش در بیمارستان رازی اهواز، بی وقفه با کرونا می‌جنگند.

احساساتی که کبودی چهره یک خانم دکتر برانگیخت

احساساتی که کبودی چهره یک خانم دکتر برانگیخت

احساساتی که کبودی چهره یک خانم دکتر برانگیخت

احساساتی که کبودی چهره یک خانم دکتر برانگیخت

احساساتی که کبودی چهره یک خانم دکتر برانگیخت

احساساتی که کبودی چهره یک خانم دکتر برانگیخت

احساساتی که کبودی چهره یک خانم دکتر برانگیخت

احساساتی که کبودی چهره یک خانم دکتر برانگیخت