سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت پتروشیمی اصفهان در نماد "شصفها 4 " ، واگذار شد
به گزارش معاصر ، عطف به نامه 99/1093 مورخ 1399/07/12 شرکت کارگزاری شهر (سهامی خاص ) و نامه های شماره 15/151641 مورخ 1399/07/01 و شماره 15/158590 مورخ 1399/07/09 شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ( سهامی عام ) با موضوع فروش اوراق بهادار بازداشتی ، تعداد 69،218،861 سهم معادل 23/07 درصد از سهام شرکت پتروشیمی اصفهان (سهامی عام )به طور عمده و نقد در بازار پایه فرابورس ایران در مورخ 1399/08/14 فروخته شد. 
 

گفتنی است ، واگذار کننده شرکت صنایع خودرو سازی ماهور اسپادانا (سهامدار عمده ) و خریدار شرکت پالایش نفت اصفهان می باشد.  

همچنین ارزش ریالی جابجایی این سهام برابر با 7،275،664 میلیون ریال است.  

پایان پیام/


منبع : سامانه ناشران کدال شرکت بورس