یادداشت
لزوم تغییر در نظام انتخابات
اگر مشروح مذاکرات مجلس خبرگان آن زمان درباره اينکه آيا بانوان مي‌توانند رئيس‌جمهور شوند يا خير را مطالعه کنيد، کلمه رجال را بيشتر به عنوان مرد آورده بودند. اگر رجال سياسي بازتعريف نشود، بعيد است که رئيس‌جمهور خانم داشته باشيم.
مجلس بر اساس ماده 71 قانون خدمات کشوري تعريفاتي مي‌کرد. اين قانون گفته است، کساني که سابقه نمايندگي مجلس يا سمت‌هايي در حد وزارت داشته باشند، ممکن است به عنوان رجال سياسي معرفي شوند.
رجال سياسي در اينجا به معناي لغوي استفاده نمي‌شود و به معناي اصطلاحي است که شامل زن و مرد مي‌شود اما با اين ظرفيتي که اکنون وجود دارد، بعيد است که زني به عنوان رجل سياسي معرفي شود.
تعريف نشده چه کساني رجال سياسي هستند تا فردي که قصد نامزدي در انتخابات را دارد، ببيند آيا منطبق با اين تعاريف هست يا نيست. چون دستمايه‌اي در اين خصوص وجود ندارد، دور از ذهن است که خانمي در اين دوره نيز به عنوان رجال سياسي شناخته شود. کلمه سياسي را در قانون اساسي زياد به کار مي‌بريم اما رجال فرهنگي نيز در قانون آمده‌اند.
افراد علمي و فرهنگي نيز مشمول قانون مي‌شوند و ممکن است خانمي در حوزه علوم حوزوي يا دانشگاهي داراي شخصيت بالايي باشد. در قانون اساسي آمده است که رئيس‌جمهور از ميان رجال فرهنگي و سياسي باشد و افراد علمي و فرهنگي نيز مي‌توانند در اين حوزه ورود کنند.
قانون اساسي اجازه بازنگري در هر 10 سال يکبار را داده است. مقام معظم رهبري نيز در سخنراني سال 90 خود در کرمانشاه فرمودند، مي‌شود نظام انتخابات را به‌کلي تغيير داد و شرايط را به وضعيت ديگري تغيير داد. موضوع رجل سياسي بايد در بازنگري قانون اساسي حل شود.
نظرات اکثريت اعضاي شوراي محترم نگهبان در خصوص اين مساله حاصل نشده و با اينکه ممکن است يک يا دو نفر نظر مخالفي داشته باشند اما نظر اکثريت حاصل نشده است.
تفاوتي ميان اين دوره و دوره‌هاي قبل وجود ندارد که خانم‌ها نيز بتوانند در اين دوره نامزد انتخابات رياست‌جمهوري شوند.
شرايط جديدي مهيا نشده است تا حدس بزنيم شايد در اين دوره شاهد حضور بانوان باشيم. مقدمه قرار گرفتن در جايگاه رياست‌جمهوري اين است که خانم‌ها بايد سمت‌هايي در حد رجل سياسي را کسب مي‌کردند.
آقاي روحاني صراحتا در تبليغات انتخاباتي خود گفته بود که وزير زن خواهيم داشت اما در عمل نشد. کشور نتوانسته فردي را در حد وزير زن معرفي کند، حالا چطور مي‌خواهد رئيس‌جمهوري زن معرفي کند؟
ممکن است بگويند معاون رئيس‌جمهور زن است. معاون رئيس‌جمهور با انتخاب يک نفر و يک خط ابلاغ رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود. سمتي که مي‌تواند مقدمه‌اي براي رئيس‌جمهوري زنان باشد، سمت وزارت است. جز در زمان آقاي احمدي‌نژاد و در وزارت بهداشت و درمان، وزير زن نداشته‌ايم.
اگر ملاحظه کنيد، مي‌بينيم که در زمان اين فرد نيز هيچ مشکلي نداشتيم. خانم‌هايي نيز که در مجلس به‌عنوان نماينده حضور داشتند، از بسياري نمايندگان مرد بهتر عمل کردند. اول بايد مقدمه رجل سياسي شدن براي خانم‌ها فراهم شود تا بتوان رئيس‌جمهور زن داشت.

 *نماینده ادوار مجلس