سخنگوی کمسیون تلفیق بودجه 1400 گفت:
پرداخت یارانه نقدی سال ۱۴۰۰ در دو سقف
به گزارش پایگاه خبری معاصر، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در نشست خبری خود به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، یارانه نقدی این کمیسیون در دو سقف پرداخت خواهد شد.

وی افزود: به موجب این مصوبه، منابع یارانه ها به صورت یک جا ۴۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۱۴.۵ درصد سهم نفت را از آن جدا خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: همچنین یارانه نقدی در دو سقف پرداخت خواهد شد، به این صورت که ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و از ۵۸ میلیون نفر تا ۸۰ میلیون نفر مبلغ کمتری یارانه دریافت می کنند. یارانه تولید در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار پرداخت خواهد شد.