حضرت امام صادق علیه السلام : هرگاه خداوند خیر بنده ای را اراده کند او را نسبت به دنیا بی رغبت می کند و بر دین دانایش می گرداند و عیب هایش را به او می نمایاند      
اخبار سیاسی
زمان کوبیدن سر مار فارس - ۴ ساعت پیش
درمان درد معده با طب سنتی مشرق - ۴ ساعت پیش
رئیسی عازم ارومیه شد صداوسيما - ۱ سال پیش