حضرت امام صادق علیه السلام : هرگاه خداوند خیر بنده ای را اراده کند او را نسبت به دنیا بی رغبت می کند و بر دین دانایش می گرداند و عیب هایش را به او می نمایاند      
اخبار علمی و فناوری
زنی قاچاقچی دام چه بود تابناک - ۱ سال پیش
چرا ورق دلار برگشت؟ تابناک - ۱ سال پیش
عرضه آپدیت بتای ios10.3.1 باشگاه - ۳ سال پیش