حضرت امام صادق علیه السلام : هرگاه خداوند خیر بنده ای را اراده کند او را نسبت به دنیا بی رغبت می کند و بر دین دانایش می گرداند و عیب هایش را به او می نمایاند      
اخبار استخدام
استخدام های جدید اسفند 97 ایر استخدام - ۱ سال پیش
استخدام قوه قضاییه (گزینش) ایر استخدام - ۱ سال پیش