حضرت امام صادق علیه السلام : هرگاه خداوند خیر بنده ای را اراده کند او را نسبت به دنیا بی رغبت می کند و بر دین دانایش می گرداند و عیب هایش را به او می نمایاند      
مجلات اینترنتی
عتیقه‌ پژو در ایران +عکس تابناک - ۱ سال پیش