آزمون در یک قدمی بوندس لیگا ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۹
بهترین خودروهای ۸ سیلندر بازار ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۵