با این حال ثبت نام از متقاضیان همچنان ادامه دارد و برخی کارشناسان از این موضوع به عنوان یک مخاطره جدی برای دولت یاد می‌کنند؛ مخاطره‌‌ای به اسم ایجاد توقع برای طرحی که به سرانجام رسیدن آن در نهایت با اما و اگرهای زیادی همراه است یا در صورت اجرا مطابق با وعده داده شده، ساخت این واحدها سال‌ها به طول خواهد انجامید و به فرآیندی فرسایشی برای دولت و متقاضیان تبدیل می‌شود.دیدگاه‌ها و تحلیل‌‌های کارشناسی در این باره ضمن تاکید بر ضرورت ورود دولت به موضوع تامین مسکن و مداخله غیرمستقیم در جهت تسهیل شرایط افزایش عرضه به بازار ملک، راهکارهایی را ارائه می‌کند تا به واسطه آن‌‌، طرح‌های تامین مسکن به شکل کارآمد و اثربخش اجرا شوند.

برخی بر تبعات و عواقب اجرای ساخت تعداد زیادی واحد مسکونی در مدت زمان محدود تاکید می‌کنند و معتقدند تحمیل جریان ساخت مسکن با تیراژ گسترده (معادل حداقل سه برابر ساخت و سازهای فعلی) در سال می‌تواند خود عامل افزایش هزینه‌های ساخت و در نتیجه افزایش دستمزد نیروهای کار، افزایش قیمت مصالح و...باشد. اخیرا مرکز آمار ایران اعلام کرد دستمزد نیروهای انسانی شاغل در امر ساخت‌وساز در نیمه اول سال جاری در مقایسه با نیمه اول سال قبل حدود ۷۳ درصد رشد کرده است؛ برخی کارشناسان بازار ساخت‌وساز می‌گویند افزایش تقاضا برای به کار‌گیری نیروهای ساختمانی در شرایط فعلی که بازار فعالیت‌‌های ساختمانی با کمبود عرضه نیروهای کار مواجه است، می‌تواند قیمت تمام شده مسکن را به واسطه شیب تند رشد دستمزدها با سرعت بیشتری افزایش دهد.