تهران ۳۰.۴° كمينه ۳۰.۴°  بیشینه ۳۰.۹۹°
۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۱
زاکانی هم برای کنار کشیدن آماده می‌شود

پوششی‌ها بعد از انجام وظیفه در مناظره‌ها کنار می‌روند؟

پوششی‌ها بعد از انجام وظیفه در مناظره‌ها کنار می‌روند؟
علیرضا زاکانی امروز در نشست رسانه‌ای خود گفت: بنده ایده‌های خودم را موثرتر و‌ خودم را توانمندتر می‌دانم اما نهایتاً اقبال مردم به سمت هرکس بود، او‌ نامزد نهایی است.
کد خبر: ۷۷۳۳۷
به گزارش معاصر، علیرضا زاکانی امروز در نشست رسانه‌ای خود گفت: بنده ایده‌های خودم را موثرتر و‌ خودم را توانمندتر می‌دانم اما نهایتاً اقبال مردم به سمت هرکس بود، او‌ نامزد نهایی است. با این حرف، زاکانی پس از قاضی‌زاده برای دومین انتخابات متوالی پالس‌های کنار کشیدن را علنا اعلام کرد.

علیرضا زاکانی امروز در نشست رسانه‌ای  خود گفت: بنده ایده‌های خودم را موثرتر و‌ خودم را توانمندتر می‌دانم اما نهایتاً اقبال مردم به سمت هرکس بود، او‌ نامزد نهایی است.

با این حرف، زاکانی پس از قاضی‌زاده برای دومین انتخابات متوالی پالس‌های کنار کشیدن را علنا اعلام کرد.

این همه هزینه رسانه‌ای و زمانی صرف کاندیداهایی می‌شود که از فرصت انتخابات برای دادن وعده‌های پوچ (بنزین ۱۵۰۰ تومانی/ توزیع گوشت) یا حمله‌های تند به غایبان (مثال لازم دارد؟) استفاده می‌کنند.

انتهای پیام
اشتراک گذاری :
ارسال نظر

آخرین اخبار روز