یک سؤال دربارۀ ثبت اطلاعات خانه‌ها در سامانۀ ملی املاک
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی از امروز باید سرپرستان خانوار اطلاعات واحد مسکونی (ملکی یا اجاره‌ای) ملکی و سکونتی خود را در سامانۀ ملی املاک و اسکان ثبت کنند.

  هر چند ترتیب مراجعه و نشانی سایت اعلام شده ولی برخی پیام‌های ارسالی به عصر ایران حاکی از یک ابهام است. این که سرپرستان خانوار باید اطلاعات را ثبت کنند یا مالکان؟ چون در بسیاری از موارد ملک، به نام سرپرست خانوار نیست و به نام همسر اوست.

  چون ممکن است مخاطبانی بپرسند از رسانه انتظار می‌رود پاسخ بدهد یادآور می‌شویم طرح این سؤال هم به قصد انعکاس ابهام مردم است و هم توضیح تازه در سامانه.