عکس‌های برتر دوشنبه به انتخاب گاردین
پایگاه خبری معاصر- در این گزارش تصویری، نگاهی خواهیم داشت به عکس‌های برتر روز گذشته که توسط هیئت سردبیری روزنامه انگلیسی گاردین انتخاب شده‌اند:

عکس‌های برتر دوشنبه به انتخاب گاردین