دویست‌مین سالمرگ ناپلئون بناپارت (عکس)
پایگاه خبری معاصر- دویست سال از مرگ موسس امپراتوری فرانسه می‌گذرد. ناپلئون پس از انقلاب کبیر فرانسه، در دوران هرج و مرج ناش یاز انقلاب قدرت را به دست گرفت و اساس حکومت استبدادی نوین و جنگ‌سالاری گذاشت که با پادشاهی خاندان لویی بسیار متفاوت بود. در این گزارش، مجموعه‌ای تصاویر و طراحی‌هایی از لحظه مرگ ناپلئون را تماشا خواهیم کرد:

دویست‌مین سالمرگ ناپلیئون بناپارت (عکس)