شمارش آرای ملت - همدان
پس از اتمام ساعت قانونی سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر و روستا، شعب اخذ رای کار شمارش آرا را شروع کردند. 

پوریا پاکیزه
۲۹ خرداد ۱۴۰۰ / ۰۴:۵۰

شمارش آرای ملت - همدان


شمارش آرای ملت - همدان

شمارش آرای ملت - همدان

شمارش آرای ملت - همدان

شمارش آرای ملت - همدان

شمارش آرای ملت - همدان

شمارش آرای ملت - همدان

شمارش آرای ملت - همدان

شمارش آرای ملت - همدان

شمارش آرای ملت - همدان

شمارش آرای ملت - همدان