3 پرسپولیسی در خطر محرومیت
سه پرسپولیسی در آستانه از دست دادن بازی قهرمانی سرخ ها هستند.

به گزارش ایلنا، حامد لک، محمدحسین کنعانی‌زادگان و کمال کامیابی‌نیا 3 پرسپولیسی هستند که با دریافت کارت زرد در دیدار با تراکتور، بازی پیکان را از دست می‌دهند.

 لک و محمدحسین کنعانی‌زادگان 6 کارت زرد دریافت کرده‌اند و کمال کامیابی‌نیا 3 اخطار از داوران گرفته است.