زنده به گور کردن یک مسلمان در حال شهادتین گفتن + فیلم
اخبار معاصر: تروریست ها یک مرد مسلمان را که در حال شهادتین گفتن بود زنده به گور کردند.

تماشای این فیلم به افراد احساسی توصیه نمی شود.

دانلود


انتهای پیام/