تهران ۴.۸۴° كمينه ۴.۸۴°  بیشینه ۴.۹۹°
۲۴ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۳

آشنایی با قوانین؛ حجر و قیمومت

غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوقی مالی خود عقلائی نباشد.
کد خبر: ۵۵۴۷۴

آشنایی با قوانین؛ حجر و قیمومت

به گزارش معاصر به نقل از ایسنا،  فصل اول کتاب دهم از قسمت نهم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی به موضوع «کلیات حجر و قیمومت» پرداخته است.

فصل اول (در کلیات) کتاب دهم (در حجر و قیمومت) از قسمت نهم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی از ماده ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۷ به شرح زیر است:

کتاب دهم - در حجر و قیمومت

فصل اول - در کلیات

ماده ۱۲۰۷- اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱- صغار.

۲- اشخاص غیر رشید.

۳- مجانین.

ماده ۱۲۰۸- غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوقی مالی خود عقلائی نباشد.

‌ماده ۱۲۰۹- حذف شد.

‌ماده - هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره ۲- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

ماده ۱۲۱۱- جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

ماده ۱۲۱۲- اعمال و اقوام صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است مع ذالک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

ماده ۱۲۱۳- مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.

ماده ۱۲۱۴- معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از آنکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل و معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده ۱۲۱۵- هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده ۱۲۱۶- هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.

ماده ۱۲۱۷- اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولی یا قیم آنان است؛ بطوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

انتهای پیام
اشتراک گذاری :
ارسال نظر

آخرین اخبار روز