حقوق و قضا-پایگاه خبری تحلیلی معاصر | Moaser.ir

پیام های خود را برای انتشار می توانید در قسمت "تماس با ما" ارسال کنید      
تهران ۹.۹۱° كمينه ۹.۷۹°  بیشینه ۹.۹۹°
رییس اتحادیه کانون‌های وکلا:

تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود

. بر فرض اینکه اعتراض جرم تلقی شود، اما باید قبول کنیم که این یک جرم سیاسی است و با جرائم امنیتی تفاوت دارد.