حقوق و قضا-پایگاه خبری تحلیلی معاصر | Moaser.ir

پیام های خود را برای انتشار می توانید در قسمت "تماس با ما" ارسال کنید      
تهران ° كمينه °  بیشینه °
هر ایرانی مقیم خارج، می‌تواند سفیری ممتاز باشد
رئیس قوه قضاییه در جمع ایرانیان مقیم قطر:

هر ایرانی مقیم خارج، می‌تواند سفیری ممتاز باشد

قوانین سازمان نظام پزشکی

چگونه قصور پزشک را اثبات کنیم؟

در برخی موارد پیش می‌آید که بیمار به دلیل اشتباه پزشک دچار آسیب شود؛ مانند خطاهای بسیار که در حوزه زیبایی برای افراد پیش می‌آید. در‌این‌صورت باید به این موضوع پرداخت که اصلا قصور پزشکی چیست؟