حقوق و قضا-پایگاه خبری تحلیلی معاصر | Moaser.ir

پیام های خود را برای انتشار می توانید در قسمت "تماس با ما" ارسال کنید      
تهران ۰.۶۷° كمينه -۲.۲۱°  بیشینه ۰.۹۹°
اژه ای: قانون جامع قانونی است که گره‌ گشای امورات مردم باشد
در جمع مدیران و کارکنان معاونت حقوقی قوه قضائیه:

اژه ای: قانون جامع قانونی است که گره‌ گشای امورات مردم باشد

رسیدگی به پرونده امیتیس با ۲۵۸ نفر شاکی

پرونده امیتیس، در سال ۱۴۰۰ با شکایت ۲۵۸ نفر مورد رسیدگی قرار گرفته است.

پربیننده ها