پیام های خود را برای انتشار می توانید در قسمت "تماس با ما" ارسال کنید      
تهران ۲۴.۸۴° كمينه ۲۴.۸۴°  بیشینه ۲۴.۹۹°

گفتگو

گفت‌وگوی اختصاصی با دکتر روح‌افزا استراتژی غرب برای کاهش نسل در ایران

پس از هشدارهای رهبر انقلاب مبنی بر وقوع بحران جمعیتی و ابتلای ایران به کاهش شدید جمعیت در سال های آینده، برخی از مسئولین اجرایی کشور ساز مخالف خود را بی‎صدا کوک کردند.

آخرین اخبار روز