سیاسی-پایگاه خبری تحلیلی معاصر | Moaser.ir

پیام های خود را برای انتشار می توانید در قسمت "تماس با ما" ارسال کنید      
تهران ۹.۹۱° كمينه ۹.۷۹°  بیشینه ۹.۹۹°
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

مردم ما همواره در خصوص مسایل کشور دغدغه‌مند هستند

باید سیاست‌های عملیاتی و مصوباتی مانند حوزه حجاب را پیگیری کنیم و اگر ببینیم که اثربخش نیستند، مصوبات جدید بیاوریم.