تهران ۲۳.۹۹° كمينه ۲۲.۷۹°  بیشینه ۲۳.۹۹°
۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۷
این فقط یک تحلیل است

رئیس دولت چهاردهم چه کسی خواهدبود؟!

رئیس دولت چهاردهم چه کسی خواهدبود؟!
انتخابات پیش رو برای انتخاب رئیس جمهور بعدی حتمایکی ازرقابتی ترین انتخابات کشور خواهدبود زیرا سیاست‌ها و آموزه‌هایی که از رهبرانقلاب در دست داریم این است که ایشان همواره خواهان مشارکت گسترده و وسیع مردم هستند
کد خبر: ۷۶۷۶۷
انتخابات پیش رو برای انتخاب رئیس جمهور بعدی حتمایکی ازرقابتی ترین انتخابات کشور خواهدبود زیرا سیاست‌ها و آموزه‌هایی که از رهبرانقلاب در دست داریم این است که ایشان همواره خواهان مشارکت گسترده و وسیع مردم هستند و این مهم نیز با وجود نامزدهای قوی، شناخته شده وتوانمند میسر است.

به گزارش معاصر،  فرهاد خادمی: این فقط یک تحلیل است!

شهادت سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهورخدوم ملت برای همگان سوگ ودردی بزرگ بود واتحادملی ایجادشده پس ازاین شهادت محمل خوبی برای حفظ وتقویت وحدت ،انسجام وامنیت عمومی کشور خواهدبود.(خدایش بیامرزاد)

امابهرحال باید بااین واقعیت روبرو شویم که کشور رانمیشود بدون دولت گذاشت چراکه قانون اساسی راهکارهای صحیح ومشخصی پیش روی همگان گذشته است ودیدیم که روزگذشته رهبرمعظم انقلاب اسلامی مفاداصل۱۳۱این قانون رابرای اداره کشورپس ازشهادت رئیس دولت سیزدهم اجراکردند.ومقررشدکه درهمین راستا تا اواسط تیرماه انتخابات ریاست جمهوری برای برگزیدن رئیس دولت چهاردم به مرحله اجرادرآید.

قطعا ازهمین امروز گمانه زنی ها وحدس هایی مبنی براینکه چه کسانی ازفعالین سیاسی اصولگرا،اصلاح طلب ومستقل نامزد انتخابات این دوره خواهندشد،دررسانه ها وفضای مجازی منتشر می شود.

به زعم این حقیر، انتخابات پیش رو حتمایکی ازرقابتی ترین انتخابات کشور خواهدبود زیرا سیاست‌ها و آموزه‌هایی که از رهبرانقلاب در دست داریم این است که ایشان همواره خواهان مشارکت گسترده و وسیع مردم هستند و این مهم نیز با وجود نامزدهای قوی، شناخته شده وتوانمند میسر است، تذکر ایشان به شورای نگهبان دردوره گذشته رابرای تایید صلاحیت تنی چند از نامزدها را فراموش نکنیم. قطعا ویقینا دراین دوره مفاد تذکرات معظم له اجرایی ترونهادینه ترخواهدشد.

شواهد وقرائن ازاوضاع واحوال کشور نشان می دهد هرچندکه هیچکدام ازگروه های سیاسی وفعالین این فضا هرگز درگذشت رئیس جمهور مستقر را آرزو نمی کردند وحتی درمخیله شان هم چنین حادثه ای راتصور نمی کردند ولذا همین موضوع باعث نوعی سردرگمی وعجول بودن درانتخاب ومعرفی یک نامزد برای آنان خواهدشد واین می تواند درهمین وهله اول به پراکنده کاری دربین آن ها دامن بزند.

باتوجه به آنچه که گفتیم وبررسی چشم انداز پیش رو باید بگوییم که:

۱-نامزدهای این دوره محدود خواهند بودواشخاص شناخته تری به میدان خواهند آمد که می توان از آقایان قالیباف،علی لاریجانی،عارف،جهانگیری(درصورتیکه ثبت نام کند)،محسن رضایی (که البته وی زیاد رایی نخواهد داشت وعمدتا زینت انتخابات هستند)وسعید جلیلی نام برد.

۲-درانتخابات پیش رو عملکرد شورای نگهبان متفاوت تر ازقبل خواهد بود وطیف های سیاسی می توانند امیدوار باشند که نامزدهایشان رد صلاحیت نخواهندشد.

۳-عده ای ممکن است انتخابات زودرس آتی رابرای شناخت ومحک زدن نامزدها فرصت کمی بدانند اما باتوجه به اسامی برشمرده شده این موضوع زیاد نگران کننده نخواهد بود.

۴-برآنم که درانتخابات ۱۹ تیرماه رقابت اصلی بین قالیباف وعلی لاریجانی خواهد بود چراکه این دو نامزد،ساختاردرون حاکمیت ونظام رابخوبی می شناسند وهمراهی بیشتر وبهتری خواهند داشت که بازهم باتوجه به عقبه اجرایی ومدیریتی قالیباف،شانس وی حتی بیشترازلاریجانی برای تکیه زدن به صندلی ریاست درپاستورخواهدبود.

۵-باتوجه به اینکه قالیباف ریاست مجلس دوازدهم رانیز بدست خواهد آورد قدرت چانه زنی بیشتری باارکان نظام ونمایندگان مجلس خواهدشد وازطرفی تعاملات قالیباف باسیاسیون غیراصولگرانیزمتعادل ومعقول است ومی تواند درمقاطعی رای مستقلین واعتدالیون مجلس رانیز برای ریاست جمهوری خود جلب نماید.

۶-نکته مهم دیگراینکه انتخابات تیرماه۱۴۰۳،فضایی برای نامزدهای پوششی نیست ودرحقیقت این انتخابات را باید به مثابه”تشک کشتی”ببینیم که باتوجه به شرایط نابسامان اقتصادی،تورم کمرشکن،گرانی های لجام گسیخته،کاهش ارزش پول ملی وسایر مشکلات موجود،نامزدهای به میدان آمده تا”سرحدمرگ”باهم مبارزه خواهندکرد تا “درب پاستور”به رویشان گشوده شود.

۷-قطعا دراین دوره کسی نخواهدتوانست به یکدست سازی انتخابات وسیستم اجرایی کشور فکرکند چراکه قطعا باانتخاب هرشخصی بعنوان “نهمین رئیس جمهور”نظام مدیریتی واداری کشوردستخوش تغییرات وسیع وبه تعبیری وحشتناک خواهدشد که گذر زمان این فرضیه رااثبات خواهدکرد!

۸- دراین دوره ازانتخابات پیش بینی برآن است که اصلاح طلبان شاید با یک نامزد قوی ومورداعتمادنظام به انتخابات ورود کنندکه همگی گروه های اصلاح طلب روی وی اجماع کلی داشته باشندتاازتشتت وتفرقه آرایشان جلوگیری کنند.

۹-یقینا چشم امیدداشتن به ورود حسن روحانی ،ظریف،احمدی نژاد یانزدیکان احمدی نژاد به این عرصه خبط بزرگی است واین افراد قطعا واردصحنه نخواهندشد.

۱۰-درانتخابات تیرماه ۱۴۰۳به دلیل عملکردبدونامناسب جبهه پایداری که تمام تحرکاتشان درجامعه برای” تحدیدوتهدید” شهروندان بوده ونمونه های این  موارد رادرمصوبات مجلس یازدهم ازسوی منتسبین آنان دیدیم که حتی باعث کاهش مشارکت درانتخابات مجلس دوازدهم شد،قطعا ویقینا سعید جلیلی رایی نخواهد داشت وازدایره انتخاب مردم حذف خواهدشد.

بهرحال شرایط سیاسی واقتصادی واجتماعی کشور می طلبد که مدیری توانمند ومسلط که قدرت رویارویی با مشکلات پیش رو داشته باشد را به میدان بیاید وبتواند درعرصه تبلیغات خودرابدرستی به مردم معرفی نماید واقبال عمومی را بخود جلب نماید،باهمه اوصاف وبا درنظرگرفتن همه جمیع جهاتی که فرصت طرح آن هادراین وجیزه نبودبرآنم که رقابت اصلی بین قالیباف ولاریجانی خواهد بود ومی توان پیش بینی کرد که قالیباف رئیس دولت چهاردهم است!

انتهای پیام
اشتراک گذاری :
ارسال نظر

آخرین اخبار روز