تهران ۱۷.۷۹° كمينه ۱۵.۷۹°  بیشینه ۱۷.۹۹°
۲۴ تير ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۰

انتقاد جمهوری اسلامی از ولایتی: روس ها سادگی کردند؟

عجیب تریـن موضعگیـری در برابر همراهی وزیر خارجـه روسـیه با شـورای همـکاری خلیج فـارس در زیر سوال بردن مالکیت ایران بر جزایر سـه گانه ابوموسـی، تنب بزرگ و تنب کوچک، سـخنی است که دکتر علی اکبر ولایتی گفته اسـت.
کد خبر: ۶۸۰۴۸


ولایتی گفت که روس‌ ها در این زمینه سادگی کرده اند! نسـبت دادن سادگی به لاوروف که ۲۰ سال است وزیر امور خارجه روسیه است، و تمام مواضع ایران را در مسائل منطقه‌ای و بین المللی می‌داند، بسیار دور از واقعیت است آن هم از کسی که خودش سال‌ها وزیر امور خارجه کشورمان بوده و از ماهیت روس‌ ها باخبر است.

روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از علی اکبر ولایتی، اظهارات او درباره اقدام روسیه به مشارکت در بیانیه نشست شورای همکاری خلیج فارس با این کشور را زیر سوال برد.

در ستون «صرفا جهت اطلاع» شماره امروز روزنامه جمهوری اسلامی، با اشاره به حواشی اخیر روس‌ها درباره ۳ جزیره ایرانی، آمده است: عجیب تریـن موضعگیـری در برابر همراهی وزیر خارجـه روسـیه با شـورای همـکاری خلیج فـارس در زیر سوال بردن مالکیت ایران بر جزایر سـه گانه ابوموسـی، تنب بزرگ و تنب کوچک، سـخنی است که دکتر علی اکبر ولایتی گفته اسـت. وی گفت که روس‌ها در این زمینه سادگی کرده اند!


روزنامه جمهوری اسلامی ادامه داد: نسـبت دادن سادگی به لاوروف که ۲۰ سال است وزیر امور خارجه روسیه است، و تمام مواضع ایران را در مسائل منطقه‌ای و بین المللی می‌داند، بسیار دور از واقعیت است آن هم از کسی که خودش سال‌ها وزیر امور خارجه کشورمان بوده و از ماهیت روس‌ها باخبر است.

انتهای پیام
اشتراک گذاری :
ارسال نظر

آخرین اخبار روز