تهران ۲۹.۰۱° كمينه ۲۶.۷۹°  بیشینه ۲۹.۸۴°
۱۹ تير ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۱
شش عضو اصلی کابینه چهاردهم

عارف در دولت پزشکیان چه مسئولیتی دارد؟

عارف در دولت پزشکیان چه مسئولیتی دارد؟
به دنبال انتخاب مسعود پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری جلسات به منظور بررسی راهبردها و سیاست های دولت چهاردهم، شورای سیاستگذاری دولت چهارهم تشکیل شد.
کد خبر: ۷۷۷۰۰
به گزارش معاصر، به دنبال انتخاب مسعود پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری جلسات به منظور بررسی راهبردها و سیاست های دولت چهاردهم، شورای سیاستگذاری دولت چهارهم با ترکیب محمد جوا‌د ظریف، علی ربیعی، علی طیب نیا، رضا صالحی امیری و علی عبدالعلی زاده و با ریاست محمدرضا عارف تشکیل شد. 

به دنبال انتخاب مسعود پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری جلسات به منظور بررسی راهبردها و سیاست های دولت چهاردهم، شورای سیاستگذاری دولت چهارهم با ترکیب محمد جوا‌د ظریف، علی ربیعی، علی طیب نیا، رضا صالحی امیری و علی عبدالعلی زاده و با ریاست محمدرضا عارف تشکیل شد.

ذیل این شورا، پنج کارگروه برای انتخاب وزرا و تعیین راهبردهای دولت تشکیل شد.

“کارگروه سیاسی”، “کارگروه اجتماعی”، ” کارگروه اقتصادی”،”کارگروه فرهنگی” و “کارگروه زیربنایی” پنج کارگروه مورد نظر می باشند:

۱. کارگروه سیاسی: محمدجواد ظریف
۲. کارگروه اجتماعی: علی ربیعی
۳. کارگروه اقتصادی: علی طیب نیا
۴. کارگروه فرهنگی: رضا صالحی امیری
۵. کارگروه زیربنایی: علی عبدالعلی زاده

انتهای پیام
اشتراک گذاری :
ارسال نظر

آخرین اخبار روز