تهران ۳۰.۴° كمينه ۳۰.۴°  بیشینه ۳۰.۹۹°
۲۱ تير ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۵
گزارش تصویری

دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران

دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
مسعود پزشکیان در جمع اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران در سالن اجلاس سران حضور یافت .
کد خبر: ۷۷۷۳۲

به گزارش معاصر، مسعود پزشکیان در جمع اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران در سالن اجلاس سران حضور یافت.

 

دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران
دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای ستاد انتخاباتی استان تهران

 

انتهای پیام
اشتراک گذاری :
ارسال نظر

آخرین اخبار روز